Đối với các chương trình đào tạo để cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, trung tâm tổ chức thi, cấp chứng chỉ khi đủ điều kiện theo các quy định.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Theo đó, Trung tâm ngoại ngữ, tin học sử dụng các chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc lựa chọn chương trình của các trường đại học trong nước và quốc tế hoặc biên soạn chương trình theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định hiện hành phù hợp với điều kiện của học viên và khả năng đáp ứng của trung tâm.

Ngoài các chương trình trên, trung tâm ngoại ngữ, tin học xây dựng chương trình đáp ứng nhu cầu người học, thường xuyên cập nhật kiến thức và kĩ năng mới đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học sử dụng các tài liệu đã được các cơ quan có thẩm quyền trong nước xuất bản, tài liệu của nước ngoài, tài liệu dịch và biên soạn lại, tài liệu tự biên soạn đáp ứng chuẩn đầu ra của từng chương trình theo quy định.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm báo cáo sở giáo dục và đào tạo khi sử dụng tài liệu của nước ngoài, tài liệu dịch và biên soạn lại, tài liệu tự biên soạn.

Giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý và pháp luật về nội dung chương trình, tài liệu dạy học tại trung tâm.

Tuyển sinh 

Hàng năm, trung tâm xây dựng kế hoạch tuyển sinh và thông báo công khai cho người học thông tin về khóa học gồm chương trình, tài liệu dạy học, thời gian học, học phí, điều kiện học tập, giáo viên, phương thức kiểm tra, đánh giá, xác nhận kết quả học tâp và các thông tin cần thiết khác.

Hoạt động dạy học 

Học viên học tập tại trung tâm theo hình thức học tập trung được tổ chức theo lớp học. Mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng.

Đối với các chương trình đào tạo để cấp chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, trung tâm tổ chức thi, cấp chứng chỉ khi đủ điều kiện theo các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Đối với các chương trình giáo dục đào tạo khác, trung tâm tổ chức kiểm tra đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo do trung tâm tổ chức.

Căn cứ vào các chương trình, trung tâm xây dựng kế hoạch học tập, thời gian biểu cụ thể cho từng lớp học và công bố công khai cho học viên trước khi khai giảng.

Tiêu chuẩn giáo viên dạy ở trung tâm ngoại ngữ, tin học

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng, giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người nước ngoài.

Giáo viên là người Việt Nam dạy tin học: 

– Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên.

– Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên là người Việt Nam dạy ngoại ngữ: 

– Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tối thiếu từ bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương) trở lên.

– Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tối thiếu từ bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương) trở lên.

Giáo viên là người Việt Nam dạy các môn học khác bằng ngoại ngữ: 

– Có bằng cao đẳng sư phạm trở lên và chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tối thiếu từ bậc 3 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương) trở lên.

– Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tối thiếu từ bậc 3 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương) trở lên.

Giáo viên là người nước ngoài: có bằng đại học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ, tin học.

nguồn: giaoduc.net.vn

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỐ PHẦN THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ MIỀN GIÁO DỤC – CICZONE

Số 12, ngách 8, ngõ 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 04. 2213 8383 – 0963192968 – 0962 599990

Email: ciczone.jsc@gmail.com                                  website: ciczone.edu.vn

0963 192 968