Dịch thuật – Biên dịch – Phiên dịch và Các loại hình

Category:
Các loại hình phiên dịch CÁC LOẠI HÌNH PHIÊN DỊCH I. DỊCH ĐUỔI (CONSECUTIVE INTERPRETING) Trong quá trình dịch đuổi, người phiên dịch sẽ phải dịch ngay sau khi người nói kết thúc. Trong hình thức phiên dịch này, người phiên dịch có thể bàn bạc – thống nhất...
Read More: Dịch thuật – Biên dịch – Phiên dịch và Các loại hình

Dịch thuật là gì?

Category:
Dịch thuật là gì? (Translation )Dịch thuật là gì? Dịch thuật là một hoạt động bao gồm việc luận giải ý nghĩa của một đoạn văn trong một ngôn ngữ nào đó – văn nguồn – và chuyển sang một ngôn ngữ khác thành một đoạn văn mới và...
Read More: Dịch thuật là gì?