Ngày 5.2.2020 Sở Giáo dục – đào tạo Hà Nội ra công văn số 377 ngày 5/2/2020 thông báo đến các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, các cơ sở đào tạo ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tạm dừng hoạt động đến hết ngày 9/2/2020.

Các đơn vị phối hợp với trung tâm y tế trên địa bàn để thực hiện công tác khử khuẩn, vệ sinh môi trường để đảm bảo an toàn cho học sinh trước khi quay trở lại lớp học nhằm phòng tránh virus Corona (NcoV).

Nguồn: Sở giáo dục – đào tạo Hà Nội

 

 

0963 192 968