CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ NHẬT BẢN

Category:
1.Đối tượng: các đối tượng tốt nghiệp từ cao đẳng chính quy trở lên các chuyên ngành: CƠ KHÍ, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐIỆN – ĐIỆN TỬ, XÂY DỰNG, ĐIỀU DƯỠNG 2.Độ tuổi: Từ 21- 36 ( Nếu 36- 38 họ thực sự quyết tâm học tiếng mới nhận...
Read More: CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ NHẬT BẢN

GIỚI THIỆU VỀ VISA KỸ SƯ NHẬT BẢN – KỸ THUẬT VIÊN NHẬT BẢN

Category: ,
1.Kỹ sư – Kỹ thuật viên Nhật Bản là gì? Kỹ sư – kỹ thuật viên Nhật Bản là một chương trình xuất khẩu lao động tại Nhật Bản dành cho người lao động có trình độ Cao đẳng, Đại học chính quy. Căn cứ vào ngành nghề được...
Read More: GIỚI THIỆU VỀ VISA KỸ SƯ NHẬT BẢN – KỸ THUẬT VIÊN NHẬT BẢN