CƠ HỘI SANG ÚC BẰNG VISA 457 LIỆU CÓ DỄ HƠN???

Category: , , ,
Cơ hội sang úc dễ dàng hơn Bằng Visa 457 Những thay đổi về chính sách visa của Úc – trong đó có việc hạ tiêu chuẩn tiếng Anh, tăng thời hạn làm việc, tạo nhiều cơ hội cho lao động Việt Nam. Sang Úc Bằng Visa 457 Sau...
Read More: CƠ HỘI SANG ÚC BẰNG VISA 457 LIỆU CÓ DỄ HƠN???

Du học sinh được phép mua nhà tại Úc mà không bị giới hạn về giá trị căn nhà?

Category: , , ,
Theo luật mới du học sinh được phép mua nhà tại Úc mà không bị giới hạn về giá trị căn nhà. Mua nhà trả góp tại Úc Hạ là một du học sinh sang Úc đã được 5 năm. Với bản tính nhanh nhẹn, năng động đã khiến Hạ trở...
Read More: Du học sinh được phép mua nhà tại Úc mà không bị giới hạn về giá trị căn nhà?

Tham gia vào các khoá học ngắn hạn để kéo dài Visa Du Học Úc ?

Category: , , ,
Tham gia vào các khoá học ngắn hạn để kéo dài Visa Du Học Úc ? Tham gia vào các khoá học ngắn hạn để kéo dài Visa Du Học Úc liệu có khả thi. Có nhiều khoá học lấy chứng chỉ certificate hoặc diploma có học phí từ 1000AUD đến...
Read More: Tham gia vào các khoá học ngắn hạn để kéo dài Visa Du Học Úc ?