Bộ GD-ĐT yêu cầu thanh tra, giám sát tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Category: , ,
Bộ GD-ĐT chỉ đạo tăng cường quản lý liên kết  tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài vì thời gian qua, hoạt động này tại Việt Nam chưa được quản lý chặt chẽ nên tiềm ẩn những nguy cơ. Ngày 8.11, Bộ GD-ĐT đã...
Read More: Bộ GD-ĐT yêu cầu thanh tra, giám sát tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ

Kỳ thi IELTS của Hội đồng Anh, kỳ thi Aptis, HSK cùng bị hoãn

Category: , ,
Ngoài Hội đồng Anh (British Council) thông báo hoãn kỳ thi IELTS, Aptis, các chứng chỉ Nat-test, HSK cũng đã bị tạm dừng nhiều đợt thi cuối năm. Thông tin được thông báo như sau, Hội đồng Anh (British Council) đã thông báo từ ngày 10/11, tất cả kỳ...
Read More: Kỳ thi IELTS của Hội đồng Anh, kỳ thi Aptis, HSK cùng bị hoãn