Các trung tâm ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức, tin học dừng học 1 tuần để phòng tránh virus Corona mới

Category: ,
Ngày 5.2.2020 Sở Giáo dục – đào tạo Hà Nội ra công văn số 377 ngày 5/2/2020 thông báo đến các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, các cơ sở đào tạo ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tạm...
Read More: Các trung tâm ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức, tin học dừng học 1 tuần để phòng tránh virus Corona mới